Hyvä bloggari. Fast Space -blogipalvelu päättyy 30.3.2018

Jos sinulla on palvelussa itsellesi tärkeitä kirjoituksia, kuvia ja videoita, ne kannattaa tallentaa ennen palvelun päättymistä.

Rekisteriseloste

Func Food Finland Oy / Fast  Space -blogipalvelun käyttäjärekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Func Food Finland Oy / Fast Space
Y-tunnus: 1010666-9
Postiosoite: PL 381, 33101 TAMPERE

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Mikko Sederholm
Postiosoite: PL 381, 33101 Tampere
Puhelin: 0201 557 755
Sähköposti: fastspace@fast.fi

3. Rekisterin nimi

Func Food Finland Oy:n / Fast Space -blogipalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään blogipalveluun rekisteröityneiden käyttäjien käyttäjäluetteloa. Käyttäjäluettelon avulla palveluntarjoaja voi hallinnoida ja tunnistaa käyttäjiä mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämiseksi, toteuttaa markkinointi, analysoida ja tilastoida palvelun käyttäjiä sekä käyttäytymistä palveluntarjoajan tarjoamassa palvelussa. Tietoja voidaan käyttää mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
  • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
  • ikä, sukupuoli, paino, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
  • yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot,
  • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
  • mahdolliset luvat ja suostumukset ja
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän/palveluntarjoajan blogipalvelutietojärjestelmästä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoja voidaan poistaa käyttäjän vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole, kaikki tiedot ovat tallennettu sähköisesti.

Käyttäjätietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot sijaitsevat tietokannassa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt nimetyt henkilöt.