Fastspace.fi on uudistunut!

Lue lisää uudistuksista

Fast Space – käyttöehdot

Ilmoitus Fast Space -verkkopalvelun käyttäjälle:

– Fast Space -sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Fast Space pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, tekijänoikeudet mukaan lukien, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita.

– Fast Space -sivujen sisältöä (tekstiä tai sen osia) ei saa lainata ilman lähteen mainitsemista. Tekstistä tai sen osista saa valmistaa kopion ainoastaan sivun lukemista varten ja tulostaa kappaleen sivusta ainoastaan yksityiseen käyttöön.

– Fast Space -sivuilla olevia kuvia tai niiden osia ei saa kopioida eikä levittää missään tarkoituksessa ilman Fast Space sivuston kirjallista lupaa.

Palveluntarjoajan vastuut

– Fast Space ei vastaa sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta.

– Fast Space ei vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Fast Spacen toimesta.

– Fast Space ei tarkista etukäteen käyttäjien sivuillensa lähettämän aineiston sisältöä eikä Fast Space ole vastuussa sivuillansa olevasta käyttäjien lähettämästä materiaalista.

– Fast Space ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. Fast Space ei vastaa sivujen saatavuudesta.

Käyttäjän vastuut

– Käyttäjä vastaa siitä, että hänen lähettämänsä aineisto on julkaisukelpoista, hyvien tapojen ja lain mukaista.

– Käyttäjä vastaa kaikista Fast Spacen kuluista, jotka aiheutuvat Fast Space sivustolle käyttäjän lähettämän aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista Fast Spacea kohtaan. Käyttäjä on korvausvelvollinen Fast Space sivustolle tai suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksen vastaisista toimistaan.

– Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia Fast Spacea kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen. Käyttäjä on tietoinen ja hyväksyy, että Fast Space voi halutessaan ilman vastuuta ja korvausvelvollisuutta julkaista aineiston kokonaisuudessaan tai osan siitä ja liittää lähetettyä aineistoa tai sen osia johonkin muuhun aineistoon, palveluun tai tuotteeseen.

– Joihinkin Fast Space sivuihin tai -palveluihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla ja jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen palveluun rekisteröitymistä tai sivujen avaamista.

Palveluntarjoajan oikeudet

– Fast Space varaa oikeuden milloin tahansa estää pääsyn sivuilleen sekä oikeuden muuttaa sivuja tai sulkea sivut.

– Fast Space voi milloin tahansa poistaa käyttäjän tai käyttäjän lähettämän aineiston sivuiltaan.